Содена питка, праави се много лено.

Рецептата по-късно.

Advertisements