Стартиране на софтуерен бизнес – пътят от програмата до продукта

Лекцията беше изнесена на 21.11.2012 г. в зала "Джон Атанасов" (№102) учебен корпус 3 на ВТУ "св. св. Кирил и Методий" - на факултет "Математика и информатика", катедра "Алгебра и геометрия" http://www.uni-vt.bg/1/?page=7225 Представения тук текст е извадка от презентацията подготвена за лекцията и не представлява пълното ѝ съдържание. Увод Лекцията разглежда основни аспекти в процеса … Продължете с четенето на Стартиране на софтуерен бизнес – пътят от програмата до продукта

Advertisements